Arnoštov 192
747 33 Oldřišov
Tiskárna Šturza s.r.o.
Arnoštov 192
Oldřišov 747 33

IČO:177 78 654
DIČ:CZ17778654
Mobil: Radim Šturza:731 18 55 73
           Vít Šturza:733 18 44 38
           Jana Šturzová:724 05 04 04

E-mail: info@tisksturza.cz

www.tisksturza.cz