K výrobě etiket používáme nejmodernější
flexotiskový stroj, umožňující tisk té nejvyšší
kvality.
· Počet barev: 8 (nebo 7+UV lak)
· Max. formát: 435 x 350 mm
· Max. tiskový rastr: 800 lpi
· Libovolný tvarový výsek
· Zušlechťující technologie: UV lak, laminace,
  zlatá, stříbrná nebo jinak barevná ražba

Etikety dodáváme na kotoučku, množství, orien-
tace návinu, průměr dutinky a balení zakázky jsou
předmětem následné dohody.
Grafické etikety dodáváme v kotoučích, které jsou
nezbytné pro úspěšný dotisk proměnných údajů
v tiskárnách a pro strojní aplikace. Nutností je
správná orientace etiket na kotouči, dostatečná ve-
likost návinu a správný průměr dutinky. Veškeré tyto
parametry můžeme vždy přizpůsobit specifickým
podmínkám etiketování u zákazníků.

Etikety v kotoučích jsou vhodné i pro ruční lepení
vzhledem k pohodlnějšímu snímání z podkladového
silikonu oproti etiketám na archu.